நியூ இந்தியா அஸ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு

நியூ இந்தியா அஸ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் நிர்வாக அதிகாரி பிரிவில் காலியாக உள்ள 312 இடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன, காலியிட விபரம்,  ஸ்பெஷ லிஸ்ட் மற்றும் ஜெனரலிஸ்ட் பிரிவிலனான மேற்கண்ட காலியிடங்களில் கம்பெனி செக்ரட்டரியில் 2, லீகல் பிரிவில் 30, பினான்ஸ் … Read More