தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழின வளர்ச்சிக்கு பங்காற்றியவர்களுக்கு தகைசால் தமிழர் விருது

 
தமிழின வளர்ச்சிக்கும் மாபெரும் பங்காற்றியவர்களைக் கவுரவிக்கும் வகையில் ‘தகைசால் தமிழர்’ என்ற புதிய விருதை உருவாக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 
தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு:
 
தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழின வளர்ச்சிக்கு மாபெரும் பங்காற்றியவர்கள் பெருமைப்படுத்தும் வகையில் தகைசால் தமிழர் என்ற பெயரில் புதிய விருதை உருவாக்க தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவு.
 
மேற்படி விருதுக்கான விருதாளர்களை தேர்வு செய்யும் பொருட்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் தொழில்துறை, தமிழ் ஆட்சி மொழி மற்றும் தமிழ் பண்பாட்டு துறை அமைச்சர் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளடக்கிய ஒரு குழு அமைக்கவும் உத்தரவு. 
 
ஒவ்வொரு ஆண்டு தேர்வு செய்யப்படும் தகைசால் தமிழர் விருது பெரும் விருது அவர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலைகள், பாராட்டுச் சான்றிதழும் சுதந்திர விழாவின்போது முதலமைச்சர் அவர்களால் வழங்கப்படும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு.