பணியின்போது உயிரிழந்த காவலர்களுக்கு பெருநகர காவல்துறை சார்பாக தீவுத்திடல் மைதானத்தில் நடந்த மினி மாரத்தான் மற்றும் உழைப்பாளர் சிலை அருகில் காவல் வாத்தியக் குழுவினர்

Marathon2

Picture 1 of 5